Osnovni podaci

Skraćeni naziv: ZIF «Mi-Group» d.d. Sarajevo
Adresa: Zagrebačka 50, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Telefon: ++387(0)33 251 440
Fax: ++387(0)33 251 452
E-mail: abds@bih.net.ba

Direktor: Sabahudin Alađuz

Nadzorni odbor:

Predsjednik: Sadat Begić
član: Mirsad Bjelopoljak
član: Melisa Tulić

Odbor za reviziju:

Predsjednik: Pajić Almin
Član: Agačević Sanela
Član: Murtić Samir

Banka Depozitar: Raiffeisen BANK d.d. Sarajevo

Neovisni vanjski revizor: Zuko d.o.o. Sarajevo

Osnovni kapital: 119,231.706,00

Broj dionica: 4926930

Nominalna vrijednost dionice: 24.20

 

STATUT ZIF MI-GROUP