O društvu

Društvo za upravljanje fondovima „ABDS“ d.d. Sarajevo je osnovano kod Kantonalnog suda u Sarajevu 19.05.2000 godine te je upisano u Registar kod Komisije za vrijednosne papire FBiH pod brojem 03-03-93 dana 16.10.2000 godine.

Rješenjem Komisije za vrijednosne papire FBiH broj 03/1-19-116/13 od 18.06.2013. godine odobrava se Društvu promjena oblika iz dioničkog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću, te mijenja ime u Društvo za upravljanje fondovima „ABDS“ d.o.o. Sarajevo.

Društvo upravlja sa Zatvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom „BIG – Investiciona grupa“ d.d. Sarajevo (ZIF BIG-Investiciona grupa d.d. Sarajevo) i Zatvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom „BOSFIN“ d.d. Sarajevo (ZIF Bosfin d.d. Sarajevo).