O fondu

Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “BOSFIN” d.d. Sarajevo je prvobitno utemeljen kao privatizacijski investicioni fond BOSFIN d.d. Sarajevo tokom 2002. godine. U periodu poslovanja 2002-2010. godina Fond je izvršio transformaciju iz oblika “PIF” u “IF” u skladu s odredbama Pravilnika o načinu transformiranja privatizacijskog investicijskog fonda u investicijski fond. Dana 02.02.2006. godine Komisija za vrijednosne papire FBiH je Rješenjem broj 05/1-19-797/05 odobrila postupak transformiranja PIF-a u IF BOSFIN d.d. Sarajevo. Navedena transformacija je upisana u registar emitenata kod Komisije za vrijednosne papire FBiH kao i u nadležni Općinski sud u Sarajevu. Investicioni fond BOSFIN d.d. Sarajevo izmijenio je naziv u Zatvoreni investicioni fond s javnom ponudom BOSFIN d.d. Sarajevo dana 04.12.2009. godine upisom u registar Općinskog suda u Sarajevu. Navedena promjena registrovana je i Rješenjem Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH broj 05/1-19-325/09 od 05. avgusta 2009. godine