Osnovni podaci

Adresa: Zagrebačka 50, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Telefon: ++387(0)33 251 440
Fax: ++387(0)33 251 452
E-mail: abds@bih.net.ba

Direktor: Tarik Krilić

Nadzorni odbor:

Predsjednik: Šemsudin Džeko
Član: Maida Tatar
Član: Mustafa Topalović

Odbor za reviziju:

Predsjednik: Ranko Batinić
Član: Azra Bunjo
Član: Dajana Šapina

Banka Depozitar: Raiffeisen BANK d.d. Sarajevo

Neovisni vanjski revizor: UHY Revident d.o.o. Mostar

Osnovni kapital: 56,210,881

Broj dionica: 3,038,426

Nominalna vrijednost dionice: 18.5

 

Statut ZIF Bosfin d.d.