O fondu

Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “BIG-Investiciona grupa” d.d.  Sarajevo je prvobitno utemeljen kao privatizacijski investicijski fond BIG d.d. Sarajevo tokom 2000. godine. U periodu poslovanja 2000-2012. godina Fond je izvršio transformaciju iz oblika “PIF” u “IF” u skladu s odredbama Pravilnika o načinu transformiranja privatizacijskog investicijskog fonda u investicijski fond. Dana 29.marta 2006. godine Komisija za vrijednosne papire FBiH je odobrila postupak transformiranja PIF-a u IF „BIG-Investiciona grupa“ d.d. Sarajevo. Navedena transformacija je upisana u registar emitenata kod Komisije za vrijednosne papire FBiH kao i u nadležni Općinski sud u Sarajevu dana 17. avgusta 2006. godine pod brojem 065-0-Reg-06-000941. Investicijski fond „BIG-Investiciona grupa“ d.d. Sarajevo izmijenio je naziv u Zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom „BIG Investiciona grupa“ d.d. Sarajevo dana 01.09.2009. godine upisom u registar Općinskog suda u Sarajevu na osnovu Rješenja broj: 065-0-Reg-09-002110. Navedena promjena registrovana je i Rješenjem Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH broj: 05/1-19-514/09 od 20.11.2009. godine.