Osnovni podaci

Adresa: Zagrebačka 50, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Telefon: ++387(0)33 251 440
Fax: ++387(0)33 251 452
E-mail: abds@bih.net.ba

Direktor: Edina Dizdar
Izvršni direktor: Adnan Smajlović

Nadzorni odbor:

Predsjednik: Radovan Teslić
Član: Narcis Mahić
Član: Emir Fazlić