ZIF MI-Group Izvještaji sa skupština

TRZ Hadžići 04. 08. 2022.

Ceste 02. 08. 2022.

SARAJEVSKA PIVARA 08. 07. 2022.

IGMAN KONJIC 30. 6. 2022.

ENERGOINVEST 29. 06. 2022.

ŠTAMPARIJA FOJNICA 29. 06. 2022.

SARAJEVO OSIGURANJE 29. 06. 2022.

CESTE 28. 06. 2022.

BINAS 21. 06. 2022.

RMU BANOVIĆI 16. 06. 2022.

BOSANAC 3. 6. 2022.

IRIS 02. 06. 2022.

ZIF NAPRIJED 27. 05. 2022.

ZIF Bosfin 27. 05. 2022.

ZRAK 24. 5. 2022.

RMU Banovići 9. 5. 2022.

ZIF BIG 09. 05. 2022.

CESTE 04. 04. 2022.

SARAJEVO-OSIGURANJE 23. 03. 22.

OC JAHORINA 15. 03. 22.