O fondu

Datum osnivanja fonda: Privatizacijski investicioni fond «Mi-Group» d.d. Sarajevo je osnovan 25.04.2001. godine kada je registrovan u Kantonalnom Sudu u Sarajevu pod brojem: UF/I-405/01.

Dana 19.01.2006. Rješenjem Općinskog suda u Sarajevu broj: 065-0-Reg-06-000483 od 14.06.2006. godine u sudski registar je upisana trans-formacija Privatizacijskog investicionog fonda “MI-GROUP” d.d. Sarajevo u Investicioni fond “MIGROUP” d.d. Sarajevo. Datum donošenja odluke Skupštine o transformacije Investicionog fonda «Mi-Group» d.d. Sarajevo u Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom«Mi-Group» d.d. Sarajevo je ujedno i datum osnivanja Zatvore-nog investicionog fonda sa javnom ponudom «Mi-Group» d.d. Sarajevo