Zatvoreni Investicioni Fond «Prof-plus» D.D. Sarajevo

Skraćeni naziv: ZIF «Prof-plus» d.d. Sarajevo
Adresa: Zagrebačka 50, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Telefon: ++387(0)33 251 440
Fax: ++387(0)33 251 452
E-mail: abds@bih.net.ba

Direktor: Dženita Alibegović

Nadzorni odbor:

Predsjednik: doc. dr. Miha Slamberger
Srečko Judar – član
Miha Ceh – član

Odbor za reviziju:

Banka Depozitar: Raiffeisen BANK d.d. Sarajevo

Neovisni vanjski revizor: Zuko d.o.o. Sarajevo

Osnovni kapital: 66,961.276,80

Broj dionica: 5,072.824

Nominalna vrijednost dionice: 13,20