„BIG Investiciona grupa“ d.d. Sarajevo

Adresa: Zagrebačka 50, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Telefon: ++387(0)33 251 440
Fax: ++387(0)33 251 452
E-mail: abds@bih.net.ba

Direktor: Aida Kapetanović

Nadzorni odbor:

Predsjednik: Midhat Kulo
Član: Alma Mušinbegović
Član: Edin Bećirović

Odbor za reviziju:

Predsjednik: Senida Čatić
Član: Borko Mioć
Član: Fedim Žiga

Banka Depozitar: Raiffeisen BANK d.d. Sarajevo

Neovisni vanjski revizor: Zuko d.o.o. Sarajevo

Osnovni kapital: 273,916,665

Broj dionica: 10,658,236

Nominalna vrijednost dionice: 25.7