ZIF BIG Izvještaji sa skupština

ZIF BONUS 06.04.2020

ZIF NAPRIJED 03.04.2020

BH TELECOM 03.04.2020

PRETIS 01.04.2020

ZIF MI GROUP 17.03.2020

JP HT MOSTAR 13.03.2020

ENERGONOVA 11.03.2020

BIHACKA PIVOVARA 04.03.2020

ENERGOINVEST 24.02.2020

ZIF BONUS 17.02.2020

POSLOVNI SISTEM RMK 17.02.2020

ZIF MI GROUP 12.02.2020

JP HT MOSTAR 07.02.2020

JP ELEKTROPRIVREDA 04.02.2020

ENERGOINVEST DVI 23.12.2019

ENERGOINVEST 23.12.2019

ZIF BOSFIN 20.12.2019

FDM MOSTAR 20.12.2019

JP ELEKTROPRIVREDA 17.12.2019

UNION BANKA 11.12.2019

TELEKOM SRPSKE AD 05.12.2019

OZON 29.11.2019

BH TELECOM 28.11.2019

DOBOJPUTEVI 28.11.2019

HE NA TREBIŠNJICI 15.11.2019

KONFEKCIJA BORAC 13.11.2019

HT MOSTAR 04.11.2019

UNIOINVESTPLASTIKA 28.10.2019

LIVNICA 26.10.2019

KTK VISOKO 30.09.2019

BIHAĆKA PIVOVARNA 20.09.2019

BINAS 12.09.2019

UNION BANKA 11.09.2019

KONFEKCIJA BORAC 09.09.2019

HT MOSTAR 02.09.2019

JP ELEKTROPRIVREDA 27.08.2019

OZON DD 09.08.2019

ZIF BOSFIN 21.05.2019

SARAJEVSKA PIVARA 27.07.2019

SPRIND 19.07.2019

BNT TMIH 01.07.2019

ZIF EUROFOND-1 28.06.2019

HT MOSTAR 28.06.2019

LIVNICA 28.06.2019

UNIOINVESTPLASTIKA 28.06.2019

RIBA NERETVA 28.06.2019

ENERGOINVEST 27.06.2019

BH TELECOM 27.06.2019

CROATIA REMONT 27.06.2019

SARAJEVO OSIGURANJE 26.06.2019

PREVOZ RADNIKA KREKA 25.06.2019

TP DC RAJLOVAC 21.06.2019

BIHACKA PIVOVARNA 21.06.2019

IGMAN KONJIC 07.06.2019

TELEKOM SRPSKE AD 03.06.2019

ZIF MI GROUP 31.05.2019

BORAC EXPORT IMPORT 30.05.2019

ZIF EUROFOND-1 27.05.2019

HT MOSTAR 27.05.2019

UNION BANKA 20.05.2019

SPRIND 10.05.2019

HOTELI ILIDŽA 30.04.2019

HT MOSTAR 29.04.2019

ZIF PROF PLUS 26.04.2019

ZIF NAPRIJED 25.04.2019

BH TELECOM 12.02.2019

ELEKTROPRIVREDA BIH 10.01.2019

sarajevo osiguranje 31.10.2018

sarajevska pivara 24.10.2018

TMIH 5.7.2018

Ingram 28.5.2018.

ENERGOINVEST 24.12.2018

JP ELEKTROPRIVREDA 13.12.2018

JP ELEKTROPRIVREDA 27.11.2018

SPRIND 23.11.2018

OZON 16.11.2018

UNIONINVESTPLASTIKA 02.11.2018

JP ZELJEZNICE 06.11

bitumenka 29.06.18.

Union Banka 19.10.2018

JP ZELJEZNICE FBiH 23.10.2018

JP ZELJEZNICE FBiH 25.09.2018

KONFEKCIJA BORAC 26.10.2018

BINAS 31.07.18

JP ELEKTROPRIVREDA 19.07.2018

BH TELECOM 30.07.2018

KONFEKCIJA BORAC 17.07.2018

ZIF MI GROUP 22.06.18

HERCEGOVINA-AUTO 27.06.18.

sarajevska pivara big 30.06.18.

IP SVJETLOST 28.6.2018.

SPRIND 25.6.2018

SOLANA 22.6.2018

BH TELECOM 25.06.2018

LIVNICA VISOKO 25.06.2018

BIHACKA PIVOVARA 27.06.2018

RIBA NERETVA 29.06.2018

Unioninvestplastika – 21.06.2018

Hoteli Ilidza 18.6.2018

SARAJEVO OSIGURANJE 26.06.18

ZIF NAPRIJED 19.06.18.

Union Banka 18.06.18

ZIF BOSFIN 31.03.2018

PREVOZ RADNIKA KREKA 08.06.2018

SPRIND 04.05.2018

HT MOSTAR 11.05.2018

JP ZELJEZNICE FBiH 08.05.2018

HT MOSTAR 05.03.2018

DOBOJPUTEVI 22.1.2018.

BH TELECOM 23.01.2018

SOLANA 14.02.2018