Kontakt

Kontakt detalji

ABDS d.o.o. Društvo za upravljanje fondovima Sarajevo.

Adresa
Kulovića 4
71000, Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Email
Telefon / Fax
++387(0)33 251 440
++387(0)33 251 452
++387(0)33 911 674

Kontaktirajte nas