ABDS Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo

 

Adresa: Kulovića 4, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Telefon: ++387(0)33 251 440, ++387(0)33 911 674
Fax: ++387(0)33 251 452
E-mail: abds@bih.net.ba

Direktor: Edina Dizdar
Izvršni direktor: Adnan Smajlović

Nadzorni odbor:

Predsjednik: Radovan Teslić
Član: Narcis Mahić
Član: Emir Fazlić